Menu

Om oss

Bilutstyr Nor AS har pr i dag 14 ansatte. Disse er fordelt i 3 hovedavdelinger.

Avdelingen for salg, service og kalibrering av bilverkstedutstyr har 7 medarbeidere.

Avdeling butikk, rekvisita og reservedeler har 4 medarbeidere.

Lakkavdelingen 1 medarbeider

Lager funksjonen ivaretas av 2 medarbeidere.